Unisex üçin ýokary hilli asetat optiki äýnek çarçuwalary

Gysga düşündiriş:

  • Model belgisi: 2020517
  • Ölçegi: 39-28-145
  • Çarçuwaly material: Polat
  • Logotip: Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
  • Görnüşi: sport äýnek çarçuwalary
  • Eltip beriş wagty: ýer amallary

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

“Unisex” äýnek çarçuwalary

Haryt modeli: 2020517

“Unisex” äýnek çarçuwalary

Jyns üçin amatly:Unisex

Çarçuwaly material:Polat

Gelip çykan ýeri:wenzhou

Logotip:Custöriteleşdirilen

 

Linza materialy:rezin linzalar

Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

Hyzmat:OEM ODM

MOQ:2 sany

443

Jemi ini

* mm

445

Linza giňligi

39mm

444

Linza giňligi

* mm

441

Köpriniň ini

28mm

442

Aýna aýagyň uzynlygy

145mm

446

Aýnanyň agramy

*g

Erkek we aýallar üçin iň oňat hilli asetat göz aýna çarçuwalary.

 

  • 1. Asetat çarçuwasy --- Günüň rahatlygy bilen ýumşak, çydamly we ajaýyp, ýokary hilli görnüş.
  • 2. Optiki obýektiwiň hili we bahar ilikleri: resept linzalaryny çarçuwanyň göwresine dakyp bilersiňiz.Goşmaça rahatlyk üçin bahar çeňňekleri
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary
asetat çarçuwalary

Siziň üçin iň gowy äýnek öndüriji

1-nji sorag.Zawodmy?
Hawa, şonuň üçin adaty äýnek we äýnek gaplamasyny kabul edip bileris.

2-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

3-nji sorag.Kiçijik sargytlary kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, ownuk lomaý müşderileri kabul edýäris we durnukly ýer berýäris.

4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.Eger aksiýamyz bar bolsa, ASAP ibereris.

5-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


  • Öňki:
  • Indiki: