eýer burun ýassygy

Gysga düşündiriş:

  • Model belgisi: 1001
  • Ölçegi: 54-16-138
  • Çarçuwaly material: Polat
  • Logotip: Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
  • Görnüşi: erkekler üçin äýnek çarçuwalary
  • Eltip beriş wagty: ýer amallary

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Erkek äýnek çarçuwasy

eýer burun çarçuwasy

Haryt modeli: 1001

erkekler üçin meşhur äýnek çarçuwalary

Jyns üçin amatly:erkekler

Çarçuwaly material:Polat

Gelip çykan ýeri:wenzhou

Logotip:Custöriteleşdirilen

 

Linza materialy:rezin linzalar

Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

Hyzmat:OEM ODM

MOQ:2 sany

443

Jemi ini

* mm

445

Linza giňligi

54mm

444

Linza giňligi

* mm

441

Köpriniň ini

16mm

442

Aýna aýagyň uzynlygy

138mm

446

Aýnanyň agramy

*g

Qualityokary hilli synp moda eýer burun ýassygy Erkek ramkalaryň täze modelleri optiki äýnek

  • Süýşmäge garşy äýnek burun bölekleri】-Premium silikon materialy çarçuwalaryň burnuňyzyň süýşmeginiň öňüni almaga we äýnegiňizi ýerinde saklamaga kömek edýär.
  • Nose Burun yzlary galmady material Material gaty ýumşak we burnuň gyjyndyrylmagyna we basyşyna sebäp bolmaz, burun gyzyl tegmilleri we yzlary galdyrmaz.

 

 

 

 

 

 

 

eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
eýer burun çarçuwasy
排版

Siziň üçin iň gowy äýnek öndüriji

Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

Bu äýnek çarçuwalary, ähli lýuks marka adaty lomaý satuwda

Giňişleýin aýna çarçuwasyny saklamak üçin whatsapp / E-poçta bilen habarlaşyň ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň

esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan the tekjeden

3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


  • Öňki:
  • Indiki: