“Unisex” elde ýasalan asetat äýnek çarçuwalary

Gysga düşündiriş:

  • Model belgisi: 2022603
  • Ölçegi: 45-21-145
  • Çarçuwaly material: Polat
  • Logotip: Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
  • Görnüşi: Sport äýnek çarçuwalary
  • Eltip beriş wagty: ýer amallary

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

“Unisex” äýnek çarçuwalary

Haryt modeli: 2022603

“Unisex” äýnek çarçuwalary

Jyns üçin amatly:Unisex

Çarçuwaly material:Asetat

Gelip çykan ýeri:wenzhou

Logotip:Custöriteleşdirilen

 

Linza materialy:rezin linzalar

Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

Hyzmat:OEM ODM

MOQ:2 sany

443

Jemi ini

* mm

445

Linza giňligi

45mm

444

Linza giňligi

* mm

441

Köpriniň ini

21mm

442

Aýna aýagyň uzynlygy

145mm

446

Aýnanyň agramy

*g

“Acetate unisex” optiki amatly göz äýnek çarçuwalary

 

  • 1. Asetat çarçuwaly äýnekleriň aýaklary gaty inçe, ýokary dykyzlygy bolan nikel-mis materialdan ýasalýar, poslamaýar, solmaýar, allergiki däl we geýmek üçin amatly.
  • 2. Penjiräniň aýnasynyň çeňňeklerinde berk we çydamly müňlerçe ýapyş synaglaryny geçirdik.
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak
asetat äýnek çarçuwalaryny arassalamak

Siziň üçin iň gowy äýnek öndüriji

1-nji sorag.Zawodmy?
Hawa, şonuň üçin adaty äýnek we äýnek gaplamasyny kabul edip bileris.

2-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

3-nji sorag.Kiçijik sargytlary kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, ownuk lomaý müşderileri kabul edýäris we durnukly ýer berýäris.

4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.Eger aksiýamyz bar bolsa, ASAP ibereris.

5-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


  • Öňki:
  • Indiki: