aýallaryň äýnek çarçuwalary 2022

Gysga düşündiriş:


 • Model belgisi ::TR90-2040
 • Ölçegi ::54-16-138
 • Çarçuwaly material ::Metal
 • Logotip:Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
 • Görnüşi ::aýallar üçin äýnek çarçuwalary
 • Eltip bermegiň wagty:ýer amallary
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Pişik göz aýnasy çarçuwasy

  aýallaryň äýnek çarçuwalary

  Haryt modeli: 2040

  aýallar üçin meşhur äýnek çarçuwalary

  Jyns üçin amatly:erkek we aýal

  Çarçuwaly material:tr material

  Gelip çykan ýeri:wenzhou

  Logotip:Custöriteleşdirilen

   

  Linza materialy:rezin linzalar

  Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

  Hyzmat:OEM ODM

  MOQ:2 sany

  443

  Jemi ini

  * mm

  445

  Linza giňligi

  54mm

  444

  Linza giňligi

  * mm

  441

  Köpriniň ini

  16mm

  442

  Aýna aýagyň uzynlygy

  138mm

  446

  Aýnanyň agramy

  *g

  2022 Amazon gyzgyn klassik erkekler aýal-gyzlar meýdany çarçuwalary Bluelight garşy gök çyra bloklaýan 2 paket äýnek äýnek toplumy

  Aç-açan linzalar - Pes reňk tapawudy, size gowy görüş tejribesini, şoka çydamly, döwük we suw geçirmeýän, tozansyz we arassalamak aňsat, geýmek üçin ygtybarly
  FASHION DIZAYNY WE HIGHokary hil materiallary - Ultra ýeňil kate äýnek çarçuwasy, hiç wagt modadan çykmaýar, güýçli we çydamly, resept däl äýnek aýallar üçin amatly

  aýallaryň äýnek çarçuwalary
  aýallar üçin dizaýner äýnek çarçuwalary
  aýallaryň äýnek çarçuwalary
  aýallaryň äýnek çarçuwalary
  aýallaryň äýnek çarçuwalary
  aýallaryň äýnek çarçuwalary
  aýallaryň äýnek çarçuwalary

  Siziň üçin iň gowy äýnek öndüriji

  Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

  Bu äýnek çarçuwalary, ähli lýuks marka adaty lomaý satuwda

  Giňişleýin aýna çarçuwasyny saklamak üçin whatsapp / E-poçta bilen habarlaşyň ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň

  esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

  1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

  2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan tekjeden

  3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

  4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

  HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


 • Öňki:
 • Indiki: