äýnek retro aýallary düzdi

Gysga düşündiriş:

  • Model belgisi: 0717
  • Ölçegi: 54-17-142
  • Çarçuwaly material: Polat
  • Logotip: Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
  • Görnüşi: aýallar üçin äýnek çarçuwalary
  • Eltip beriş wagty: ýer amallary

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Polat aýna çarçuwasy

aýallaryň äýnek çarçuwalary

Haryt modeli: 0717

aýallar üçin meşhur äýnek çarçuwalary

Jyns üçin amatly:aýal

Çarçuwaly material:Polat

Gelip çykan ýeri:wenzhou

Logotip:Custöriteleşdirilen

 

Linza materialy:rezin linzalar

Funksiýa aýratynlyklary:gök çyra / radiasiýa garşy / bezeg

Hyzmat:OEM ODM

MOQ:2 sany

443

Jemi ini

* mm

445

Linza giňligi

54mm

444

Linza giňligi

* mm

441

Köpriniň ini

17mm

442

Aýna aýagyň uzynlygy

142mm

446

Aýnanyň agramy

*g

VINTAGE stil dizaýneri çarçuwasy arassa linzaly äýnek aýallar

 

 

  • Mawy yşyk süzgüçli linzalar - Mawy çyrany we UV400 blokirläň, Unisex Mawy çyrany bloklaýan äýnekler kompýuterlerde, planşetlerde, oýunlarda, telefonda ýa-da telewizorda uzak wagtlap işleýän adamlar üçin hünärlidir.Uzak wagtlap kompýuteriň täsirinde göz gabagynyň alamatlaryny azaltmak, Uky gowulaşdyrmak, günüň dowamynda gorag üpjün etmek
  • Hil kepilligi: 30 günlük kepillik.Mesele bar bolsa, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Müşderilerimiz kanagatlanýança iň gowy hyzmaty bereris.Synanyşmak töwekgelçiligiňiz ýok!

 

 

 

 

 

aýallaryň äýnek çarçuwalary
aýallaryň äýnek çarçuwalary
aýallaryň äýnek çarçuwalary
aýallaryň äýnek çarçuwalary
aýallaryň äýnek çarçuwalary
aýallaryň äýnek çarçuwalary
排版

Siziň üçin iň gowy äýnek öndüriji

Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

Bu äýnek çarçuwalary, ähli lýuks marka adaty lomaý satuwda

Giňişleýin aýna çarçuwasyny saklamak üçin whatsapp / E-poçta bilen habarlaşyň ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň

esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan tekjeden

3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


  • Öňki:
  • Indiki: