çagalar dizaýner äýnek öndürijiler

Gysga düşündiriş:


 • Model belgisi ::çagalar ramkalary
 • Ölçegi: 9027:43-15-136
 • Çarçuwaly material ::TR silikon
 • Logotip:Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
 • Görnüşi ::lomaý silikon TR çagalar ramkalary
 • Eltip bermegiň wagty:ýer amallary
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Çagalar silikon optiki çarçuwasy

  TR90 optiki çarçuwalar

  Haryt modeli: 9027

  Çagalar Silikon

  Jyns üçin amatly:erkek we aýal

  Çarçuwaly material:tr material

  Linza materialy:rezin linzalar

  Funksiýa aýratynlyklary: 

  443

  Jemi ini

  * mm

  445

  Linza giňligi

  46mm

  444

  Linza giňligi

  * mm

  441

  Köpriniň ini

  15mm

  442

  Aýna aýagyň uzynlygy

  138mm

  446

  Aýnanyň agramy

  *g

  1.TR material, zäherli däl howpsuzlyk.
  2. Düzülip bilinýän gaýyş: äýnek çarçuwasy sazlanyp bilinýän gaýyş bilen gelýär.Bu kemeri birnäçe ýyllap ulanyp bilersiňiz.
  Aýna aýagy el bilen aýryp bolýar.
  3.Pcs äýnek çarçuwasy, 1 gaýyş, 1 burun ýassygy, 1 jübüt halka ýaly paketler.
  4.Düýp bolmajak, çeýe we ygtybarly çagalar äýnek çarçuwalary.Burawsyz äýnek we TR 90 plastmassa.Bu, işjeň çagaňyz üçin iň ygtybarly saýlawdyr.Bu äýnek geýip, özlerine zyýan berip bilmeýärler.Aýna sport üçin howpsuz.

  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar
  TR90 optiki çarçuwalar

  Iň oňat ýöriteleşdirilen çagalar äýnek öndürijisi

  Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

  Bir duralga çözgüdi önümlerden başlap gaplamaga çenli wagtyňyzy tygşytlaýar.20 ýyl äýnek öndürmäge üns beriň, ýüzlerçe ajaýyp üpjünçilik zynjyry ulgamymyz bar.5000+ taýýar modeller - Çalt eltmek - Aýda täze modeli işläp düzmek。

  1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

  2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan tekjeden

  3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

  4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

  HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


 • Öňki:
 • Indiki: