lomaý ýöriteleşdirilen marka äýnekleri

Gysga düşündiriş:


 • Model belgisi ::aýallar üçin äýnek
 • Ölçegi ::
 • Çarçuwaly material :: TR
 • Logotip:Çap ediş müşderisiniň logotipini kabul ediň
 • Görnüşi ::lomaý moda äýnekleri
 • Eltip bermegiň wagty:ýer amallary
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  FASHION DIZAYNER GÜNLERI

  Nusga görnüşi:

  Moda äýnekleri

  Jyns:

  aýallar üçin äýnek

  Gelip çykan ýeri:

  Wençhouou Hytaý

  Marka ady:

  HJ

  Model belgisi:

   

  Çarçuwaly material:

   

  Ulanylyşy:

  “Readin” äýnegi, resept

  Faceüz şekilli oýun:

   

  Önümiň ady:

  BRAND SUNGLASSES

  Ölçegi:

  50-18-145

  Logotip:

  Custöriteleşdirilen

  OEM / ODM:

  Hawa

  MOQ:

  2 sany

  Hyzmat:

  OEM ODM özleşdirilen

  ýasalan äýnek

  Lightagtylygyň ýokary geçirijiligi, pes reňk ýitmegi, UV şöhlelerini bloklamak, zyýanly ýagtylygy we radiasiýany netijeli süzmek
  Üýtgeşik dizaýn, üýtgedilen ýüz görnüşi, saýlanan materiallar, deformasiýa aňsat däl.
  Imateakyn dizaýn, ýeňil we amatly, gulaklara we burnuň köprüsine edilýän basyşy paýlaşyň, ybadathanalar tekiz we derä arassa, ýüzi has aňsat.Tekstirlenen aýna şahasy, açyk açylmagy we ýapylmagy, berk we çydamly.
  Aýna äýnekleriň her jübüti, ramkalaryňyzy dyrnaklardan we zeperlerden goramak we arassalamak üçin arassalaýjy mata we gap bilen gelýär.

  IMG_8355
  aýallar äýnek
  aýallar üçin äýnek

  Iň oňat özboluşly äýnek öndüriji

  Her dürli äýnek üçin OEM / ODM.Customörite äýnek ediň

  Bu äýnek çarçuwalary ätiýaçda
  Şeýle hem, öz äýnekleriňizi, ähli kaşaň marka dizaýner äýneklerini sazlamagy kabul edýäris
  Aýna äýnekleri ýöriteleşdirmek üçin whatsapp / E-poçta bilen habarlaşyň ýa-da gözlegiňizi şu ýere iberiň
  esasan lomaý satuw üçin, zerurlyk / baha / MOQ / paket / ýük daşamak / ululyklar barada haýsydyr bir soragy bilmek zerur bolsa, saftiy, pls size gözleg ibermek üçin arkaýyn boluň, whatsapp belgiňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris, biz wagtynda habarlaşyp biler

  1. OEM ukyby we önümçilik kuwwaty.

  2. Moda dizaýny we ýokary bahaly äýnek çarçuwasy amatly bahadan tekjeden

  3. Bu tomaşa çarçuwasy, islegleriňize görä dürli stil we reňklere eýe.

  4. Islegleriňize görä öz logotipiňizi ýa-da markaňyzy obýektiwlerde we ybadathanalarda çap etmek.

  HJ Gözlükleri bilen habarlaşyň we satyn alyş çykdajylaryňyzy indi azaldyň!


 • Öňki:
 • Indiki: