1.56 1.61 1.67 gradient linzaly äýnek

Gysga düşündiriş:

Haryt ady
1.56 1.61 1.67 gradient linzaly äýnek
Gelip çykan ýeri
danyang
Marka ady
düzmek
Linza materialy
Resin
Görüş effekti
HMC
Indeks
1.56 1.61 1.67 1.71 1.74
Linzalaryň reňki
Arassala

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

optiki linza
optiki linza
optiki linza
optiki linza
optiki linza
optiki linza

Mawy yşyk bloklaýjy linzalar
Blueokary täsirli gök garşy yşyk
UV gorag radiasiýa goragy
Suw geçirmeýän tozan

optiki linza
optiki linza

Mawy yşyk bloklaýjy linzalar
Blueokary täsirli gök garşy yşyk
UV gorag radiasiýa goragy
Suw geçirmeýän tozan

Näme üçin gök çyrany bloklaýan linzalarda gowşak sary reňk bar?
Lightagtylygyň goşmaça reňk teoremasyna görä, sary gök reňkiň üstüni ýetirýär, gök çyra bolsa obýektiwdäki sary reňk bilen ýaşyl reňk emele getirýär, gök ýagtylygyň siňdirilmegi diýilýär.
Peýdaly gök çyranyň kadaly geçmegine ýol bermek bilen zyýanly gök çyrany azaldyň.
Şol sebäpden, gözüňiziň alnynda sary reňkde görüner.

gradient linzaly äýnek
gradient linzaly äýnek

Gaplamak we eltip bermek

Eltip bermek we gaplamak

Konwertler (Saýlamak üçin):

1) adaty ak konwertler

2) Marka konwertlerimiz

3) OEM müşderiniň nyşany bilen konwertler

Multfilmler: adaty kartonlar: 50CM * 45CM * 33CM (Her kartonda sesli 500 jübüt ~ 600 jübüt taýýar linzalar, 220 basgançakly ýarym taýýar linzalar bolup biler. 22KG / CARTON, 0.074CBM)

Iň ýakyn ýük daşama porty: guanç Guangzhouou porty

Eltip bermegiň wagty:

Mukdary (jübütler)

1 - 1000

> 5000

> 20000

Est.Wagt (günler)

1 ~ 7 gün

10 ~ 20 gün

20 ~ 40 gün

Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, satyjylarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, içerki markamyz ýaly ähli seriýaly hyzmatlary edip bileris.

 

 

gaplama dizaýn hyzmaty

                       HJ Eyewaer Optical Co., LTD

HJ Eyewaer Optical Co., LTD, Ltd.10 ýyllyk tejribesi boýunça dürli optiki linzalary we beýleki äýnek bilen baglanyşykly önümleri eksport etmek üçin ýöriteleşiň.
Biz iň gowy linzalary ulanýarys we has gowy bazary ösdürýäris. Şeýle hem, gaplar, mikrofiber arassalaýjy matalar, enjamlar ýaly 3000-den gowrak äýnek esbaplary bar. Optiki dükana bir wagtyň özünde ähli optiki önümleri satyn almaga kömek ediň. Professional satuw we hyzmat toparyny beriň sagMüşderilerimizi tapmak üçin elp

  • Linzalarymyz berk gözegçilikde saklanýar,

hil gözegçilikde saklanýar, hil kepillendirilýär,

we her obýektiw ýokary hilli üpjün etmek üçin gatlak boýunça barlanýar.

zawod
ce

  • Öňki:
  • Indiki: